Vés al contingut

El concepte No-dualitat, és un terme encunyat per la tradició oriental, la fi essencial de la qual és denominar el tipus especial de relació objecte-subjecte que opera en els estats profunds de cognició relacionats amb la Concentració i la Meditació.

El concepte No-dualitat, és un terme encunyat per la tradició oriental, la fi essencial de la qual és denominar el tipus especial de relació objecte-subjecte que opera en els estats profunds de cognició relacionats amb la Concentració i la Meditació. "Un Curso de Milagros" té clarament una visió no-dualista del món.

El món de l'home

Ja he comentat en una anterior entrada que per a aquells que creuen en Déu semblen existir dos mons, i que tots dos semblen ser veritat: El món de Déu i el de l'home.

Com a ésser humà et trobes en un món, per a tu real, basat en la creença en l'objectivitat i la impossibilitat d'error dels teus sentits. Un món en el qual et perceps tu i tota la resta (altres persones, objectes..) separats de tu, subjecte a les lleis físiques del món i manipulables per part teua mitjançant l'acció de cos i ment.

El món de déu

L'altre món, el món de Déu es troba allunyat de tu. Déu està en una altra part, distant, en un món il·lusori, imperceptible als teus sentits. Déu té una doble cara, és al mateix temps amor i mort. Depenent del seu estat d'ànim, és capaç de proporcionar-te tot allò que materialment desitges, així com deixar caure tot el pes del cel sobre la teua esquena, en dependència de no se sap que voluntarietat. Tu pateixes les decisions de tot el que esdevé, al capritx d'una voluntat aliena a tu i que no pots controlar.

El món semidual

Aquesta podria ser una correcta definició del món dualista, però possiblement no seria una correcta definició del que Déu és, perquè és senzillament inimaginable que Déu puga ordenar als seus propis fills matar a uns altres dels seus fills en nom de creences polítiques, religioses, etc. o enviar contra tu tota la força de la naturalesa. ¿Quin pare podria voler per als seus fills tot el sofriment que el món en el qual vius et proporciona?

Davant això, algunes persones assumeixen que aquest món no és possible, perquè porta implícit un error en la definició del que Déu és, per la qual cosa assumeixen una actitud semidual, en la qual es reconeix que Déu, encara que roman en un altre àmbit del món en el qual vivim, és amor.

En aquesta actitud d'aprenentatge es perd l'ocult temor a Déu. Continues pensant que eres un cos, i tant Déu com el món continuen estant lluny de tu, però ara perceps que Déu no té res a veure en la teua situació, sinó que aquesta no és sinó producte de les teues accions i pensaments. Tu eres el responsable de tot quant t'esdevé.

La opció no-dual

L'última opció és la no-dualitat, per a la qual el món que perceps no existeix i només existeix el món de Déu. No és possible la coexistència dels dos mons. Tots dos són excloents entre sí...

El no–dualisme és l'actitud que adoptes davant l'existència de dos mons aparents, vius en un d'ells, però reconeixes que entre el món de la veritat i el món de la il·lusió només és real la veritat i la il·lusió no ho és.

El Vedanta Advaita

Un extraordinari exemple d'aquest sistema de pensament és una filosofia índia anomenada Vedanta. El Vedanta Advaita és un document espiritual no-dualista que ensenya que la veritat de Brama és tot el que veritablement existeix i que tota la resta és il·lusió, res. Promou l'existència d'un ser unit a la totalitat d'éssers existents, fins a tal punt que no pot parlar-se de relació entre els diferents éssers, sinó d'unitat total. És la unió entre el subjecte que percep i el percebut.

El percebre el món des de l'actitud no-dualista implica reconéixer que el que estàs veient no és real. No existeixes tu i la resta de les coses separades, sinó que només existeix una unicitat. Tu eres un amb Déu i no pots separar una cosa d'una altra, ni res de tu.

La realitat és una percepció mental

La física newtoniana sosté que els objectes són reals, que segueixen unes lleis físiques demostrables, i que són independents a tu. Però els avanços de la física quàntica a nivell subatòmic, demostren que a aqueixos nivells això no és així. Tot és pensament inseparable (entrellaçament), i qualsevol observació crea un comportament diferent al previsible en els objectes.

Tot es troba en la teua ment, incloent el món en el qual creus viure i fins i tot el cos en el qual sembles habitar. El món i tot el que conté és una projecció de la teua ment, una espècie de pel·lícula, un somni estant despert.

Aqueixa ment que pensa és una única ment, aliena a les limitacions de temps i espai, que reconeix l'autoritat de Déu i diu que qualsevol cosa que provinga de Déu, ha de ser com ell, perquè Ell no podria crear res que no fóra perfecte i etern, perquè de no ser així Ell no seria perfecte. Lògicament, si en aquest món que percebem, no hi ha res perfecte ni etern, hem de pensar que no existeix.

Déu és amor

Déu és amor i aqueix amor busca estendre's creant, estimant i així naix el Fill de Déu, que no és més que la Creació de Déu, la seua extensió amorosa. Aquest Fill de Déu som tots, units tots per ser tots la mateixa Essència.

Aquest concepte i la interrelació entre Déu i els seus fills com una ment única, podríem explicar-la en paraules de Meher Baba:

"Imaginem un oceà il·limitat. Imaginem també que separem o traiem una minúscula porció de l'oceà de la il·limitada extensió d'aquest oceà sense límits. Es col·legeix llavors que aquesta minúscula porció de l'oceà, mentre es trobe en aquest oceà il·limitat, abans de la separació és l'oceà mateix, i no està en aqueix oceà sense ribes com una minúscula porció de l'oceà, perquè cada minúscula porció d'aquest, quan no és limitada per les limitacions d'una gota, és oceà il·limitat.

Solament quan una minúscula porció de l'oceà se separa de l'oceà il·limitat, o és treta de l'oceà il·limitat com una gota, llavors aqueixa minúscula porció de l'oceà obté la seua existència separada com una gota de l'oceà sense ribes, i llavors aqueixa minúscula porció de l'oceà comença a considerar-se com una gota de l'oceà il·limitat.

En altres paraules, l'oceà infinit, il·limitat i sense ribes es considera ara com tan sols una gota de l'oceà infinit, il·limitat i sense ribes. I en comparació amb aqueix oceà infinit, il·limitat i sense ribes, aquesta minúscula porció de l'oceà, o aquesta gota de la minúscula porció de l'oceà, és molt finita i molt limitada amb limitacions infinites. És a dir que aqueixa minúscula porció infinitament lliure es troba infinitament lligada".

Meher Baba (1894-1969)

Finalment us propose un vídeo en el qual Tony Parsons (autor de "Lo que es") explica la seua visió del no-dualisme. Espere que ho gaudiu:

Per David R. Hawkins


La Presència
La Presència

Un profund silenci ho impregna tot al voltant, i el moviment es ralenteix i s'asserena. Tot irradia una intensa vitalitat. Totes i cadascuna de les coses són conscients de totes i cadascuna de les altres. La qualitat lluminosa de la radiació és aclaparantment Divina en la seua naturalesa. Ho abasta absolutament tot en la seua total Unitat, de manera que totes les coses estan interconnectades, en comunicació i harmonia, a través de la consciència i pel fet de compartir la qualitat bàsica de l'essència de la mateixa existència.

...continua llegint "La Presència"

Texto que sigue a continuación ha sido extraído del libro Vivir Un Curso de Milagros de Jon Mundy. Un texto muy esclarecedor porqué nos ayuda a entender y comprender mejor los conceptos utilizados en Un Curso de Milagros.


Perla
Perla

CAPÍTULO 4 – La Historia de la Salvación Una historia muy antigua: El himno de la perla.

Antes de adentrarnos en el «relato» del Curso, echemos un vistazo a una interpretación de una de las historias más antiguas del mundo. El himno de la perla es un viejo cuento sirio, mucho más antiguo que Los Hechos de Tomás, el texto del siglo tercero en el que se encuentra, y que refleja el mensaje contenido en Un Curso de Milagros.

«Un joven mora en un reino rico y maravilloso. Sus padres lo envían en una misión con provisiones «valiosas pero livianas» para que pueda cargar con ellas. Antes de marchar, el joven se desviste de sus Vestiduras de la Gloria y su espléndido manto, y en el corazón le graban un mensaje relacionado con su misión: debe obtener una perla de sabiduría que yace en el fondo de un mar que está rodeado por una peligrosa serpiente.

Al principio es acompañado por dos enviados reales, pues el camino es duro y peligroso, y él es joven. Al llegar a este nuevo mundo, se camufla en un cuerpo igual al de aquellos que lo rodean, y se mantiene alejado de otras personas hasta que reconoce a otro «ungido» y entre ellos nace una confianza mutua. Su amigo intenta advertirle contra los «impuros», quienes, al darse cuenta de que no es su compatriota, se predisponen en su contra. Pero acaba cayendo en las redes de los impuros que, con gran astucia, le cambian la bebida y le dan su carne. El joven se duerme y olvida su misión. No recuerda que es el hijo del rey, la perla de la sabiduría.

Los padres se enteran de lo ocurrido a su hijo y le escriben una carta instándolo a despertar, a alzarse de su sueño, a romper sus ataduras y recordar cuál es su destino. La misiva llega en forma de un águila «que llegó a ser toda palabra». Al oír su voz el joven despierta, abraza la carta, rompe el sello y rememora en su corazón las palabras de su padre. Se acuerda que es el hijo de un rey, un «alma nacida libre». Evoca la perla y la peligrosa serpiente, a quien se enfrenta y la hechiza repitiendo el nombre de su padre hasta que el reptil cae en un profundo sueño. Tras conseguir la perla, el joven emprende el camino de regreso a casa dejando atrás sus «prendas impuras».

La voz de la carta lo guía con su luz, ahuyenta sus miedos y lo conduce de vuelta a casa con su resplandor. Había olvidado las Vestiduras de la Gloria que dejó atrás durante su juventud, y, al volver a verlas, éstas se coinvierten en su espejo: «Me vi entero en ellas y a ellas las vi en mí». Vestido con ellas asciende a las puertas del saludo y adora el esplendor de su padre, que lo había enviado en una misión y cuyas órdenes ha, por fin, cumplido».

Interpretemos (desmitifiquemos) esta historia. Nosotros llegamos al mundo con la memoria de nuestros padres, que nos han enviado a cumplir una misión, en el corazón. Debemos descubrir (recordar) nuestra verdadera identidad como alma nacida libre (Espíritu). Después de ocultarnos en cuerpos como los que nos rodean, los impuros (el mundo movido por el ego) nos mezclan las bebidas de manera astuta y nos dan de comer su carne: nos cuentan su historia sobre el mundo y nos seducen hasta el punto de acabar soñando su sueño. Al prendarnos de ese mundo de ensueño, caemos en un estado de inconsciencia y creemos que ese sueño es la realidad. Olvidamos nuestra misión, olvidamos que de hechos somos Hijos de Dios. Nuestros padres, al ver que estamos dormidos, escriben la carta que nos insta a despertar. Esta carta puede ser la Biblia, el Corán, los Vedas, el Tao Te Ching, Un Curso de Milagros o cualquier tipo de inspiración o impartición de sabiduría. La voz de la carta «llega a ser toda palabra» y al escuchar su mensaje iniciamos nuestro despertar. Al hechizar a la serpiente (el ego), recuperamos la perla de la sabiduría y, gracias a que recordamos nuestra verdadera identidad como «almas que han nacido libres», dejamos atrás nuestras vestiduras impuras y regresamos al Hogar del Padre.

Presentación de los personajes (conceptos) de la obra

A veces las óperas empiezan con una obertura o con escenas que todavía han de llegar. Familiaricémonos con algunas palabras que no hemos clasificado en orden alfabético, sino más bien según esquema del argumento y enseñanzas del Curso. Fijémonos en los personajes de la obra, el tema básico del Curso, el argumento y la solución al problema que nos presenta su «historia».

Dios

Dios es una de las palabras que aparecen con mayor frecuencia en el Curso. Helen describe un sueño o visión donde se encontraba a la entrada de una cueva en la que, al adentrarse, halla un pergamino. Al desenrollarlo lee las palabras «Dios es» en el panel central del texto. A derecha e izquierda de la tabla empiezan a aparecer pequeñas letras, y se da cuenta de que enrollando el manuscrito hacia la izquierda podrá mirar hacia el pasado, y haciéndolo hacia la derecha, verá el futuro. Sin embargo, ella decide dejarlo justamente donde estaba y, escucha una voz que le dice: «Esta vez lo has superado. Gracias». Podríamos dejarlo en que «Dios es». El ego, el aspirante a culpable de nuestro relato, nos tienta a enrollar el pergamino, y en el instante en que lo hacemos, quedamos atrapados en el tiempo, en un drama, en una historia. En nuestra tragedia tienen lugar una interminable lista de problemas. Como un personaje de una película de Indiana Jones, nosotros (el ego) vamos de una desafiante aventura (problema) a otra.

Dios (Amor) es inefable y está más allá de nuestros poderes de definición. Buda se negó a definir a Dios argumentando que no era posible hacerlo. Inténtalo tú: no puedes. Define el amor. Es imposible.

El Curso intenta ayudarnos a recordar aquello que carece de forma y es abstracto. El ego nos recordaría aquello concreto y delimitado por el tiempo y el espacio. Esta parte concreta del alma cree en el ego, pues éste depende de lo concreto (T-4.VII.1:4). Dios es abstracción divina. Dios es mente. Dios es vida. Dios es amor. Cuanto más vivos estamos, más amor experimentamos; cuanto más amor experimentamos, más vivos estamos, más conocemos a Dios. Vida-Amor-Verdad-Dios no puede ser delimitado. Dios, el que otorga la vida, es descrito en el Curso como Padre. El Padre tiene un Hijo llamado Cristo. «Tú» eres el Hijo de Dios, todos somos los hijos e hijas de Dios. Lo que Dios quiere para todos nosotros es la «perfecta felicidad», que a menudo es descrita como paz, dicha, inocencia y libertad.

El Espíritu Santo

El Espíritu Santo es la Voz de Dios, la mente de Cristo, la Luz, el puente que conduce al Cielo y el enlace que permite la comunicación entre nosotros y Dios. Es una idea en mi mente que me ayuda a comprender mi mente recta. Así pues, es una memoria en la mente del Hijo de Dios. Ésta es una memoria que no hemos perdido en ningún momento, sino que ha sido nublada por nuestras vagas ensoñaciones sobre el mundo. El Espíritu Santo es la motivación para la orientación milagrosa. Es la respuesta de Dios a la separación (T-5.II.2:5) y «la decisión» de reparar esa separación. Ve nuestras aterradoras percepciones e intenta ayudarnos a superarlas. Él está en nosotros en un sentido muy literal (T-5.II.3-4). Es el maestro interior, nos consuela, es el guía, sanador y mediador.

«La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su Voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te
recuerda.» (T-5.II.7:1-5).

Jesús

Jesús es alguien que rememoró quién era como Espíritu, recordó su identidad: «Yo y el Padre somos uno» (Juan 10:29-31). Él, siendo hombre, vio la faz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios (C-5.2:1). Jesús también es el «yo» del Curso que aparece en frases como: «Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros.» (T-2.II.1:1-2).

Cristo

Cristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, dado que todos somos la Filiación, también somos Cristo. Aún así, estando atrapados en el sistema de pensamiento del ego, no conocemos (no recordamos) nuestra realidad como Cristo.

es (normalmente eso no sería español correcto, pero en este caso «tú» es un personaje del Curso) el personaje más mencionado en el Curso, pues aparece varios miles de veces. En el Curso aparecen tres tipos de «tú»:

  1. A veces el Curso habla de un tú en referencia al ego, como por ejemplo en: «Crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado» (LE-93.1:1). Ese es el tú del cuerpo/personalidad.
  2. Entonces aparece un tú que es quién toma las decisiones u observa. Éste es el tú a quien el Curso se dirige en la mayoría de ocasiones. Es la parte que atiende y decide entre el ego y el Espíritu Santo, entre la mente recta y la mente no recta.
  3. Por último, está el Tú que es el Ser, el Hijo de Dios, Cristo, el Tú que es la Unicidad.

El Ego

El ego es una creencia o concepto falso que tenemos de nosotros mismos. Es un sueño sobre lo que creemos que somos. Es algo que intentamos pensar aparte de Dios. Es un error, una percepción falsa, una fantasía que nada tiene que ver con la verdad. Para el ego, el ego es Dios (T-13.II.6:3). Es una voluntad opuesta a la Voluntad de Dios. Es la parte de nosotros a la que le gusta ser un individuo independiente. El ego no es nada, a pesar de que en el sueño parece serlo todo. Es aquello que define, interpreta, proyecta y juzga. Lo que siempre está inventando el mundo. Tú estás, yo estoy, nosotros estamos siempre concibiéndolo. En realidad, la verdad es que el ego no existe; no es más que una idea. Según el Curso, hace mucho que este mundo desapareció (T-28.I.1:6). El guión ya está escrito. Podemos cambiar nuestra percepción del mundo, pero no el propio mundo y desde luego, no podemos cambiar el Cielo. Aceptar la verdad significa reconocer lo que ya existe; implica despertar del sueño.

«Tener plena conciencia de la Expiación es, por lo tanto, reconocer que la
separación nunca tuvo lugar. El ego no puede prevalecer contra esto porque ello
es una afirmación explícita de que él nunca existió.» (T-6.II.10:7-8).

El diablo

El diablo es también una creencia y, de la misma manera que el ego, tampoco existe. Sin embargo, la mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es el “diablo” (T-3.VII.5:1). Así pues, el diablo es más o menos el equivalente de que el ego sea algo diferente de nuestro verdadero Ser.

El Cuerpo

El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido (T-23.I.3:3), una limitación en el sueño que, tal como Shakespeare dijo, «aparece un momento en el escenario y después no se le vuelve a ver». Es la imagen que tenemos de nosotros mismos, fuera de nosotros mismos; parte de la máscara, del personaje, del disfraz. Al desconocer nuestra verdadera identidad, que va más allá del cuerpo, creemos ser cuerpos. Éste no es malo ni bueno pues, como el mundo, el cuerpo es neutro. Su única función es la que le otorga la mente como dispositivo de aprendizaje para saber cómo despertar del sueño. Los cuerpos son limitaciones temporales de forma. Una simple prueba de que no somos cuerpos es el hecho de que dentro de cuarenta o cincuenta años los cuerpos de muchos de los que están leyendo estas palabras ya no existirán. Ello no dice nada sobre la eternidad como Espíritu. ¿Quién parece poseer el cuerpo? Cuando alguien formulaba una pregunta al sabio Ramana Maharshi (1879-1950), él respondía a menudo con un: «¿quién lo quiere saber?». ¿Quién es responsable de la pregunta?

Los ídolos

Un ídolo es algo que colocamos ante Dios; cualquier cosa que se convierte en un sustituto Suyo. A menudo no reconocemos a los ídolos, porque no caemos en la cuenta de que los hemos creado para sustituir a Dios.

«Has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos: en píldoras, dinero, ropa “protectora”, influencia, prestigio, caer bien, estar “bien” relacionado y en una lista interminable de cosas huecas y sin fundamento a las que dotas de poderes mágicos.» (LE-50.1:3).

Un ídolo es una imagen de un hermano o hermana a la que valoramos más de lo que él o ella es en realidad. Es un deseo convertido en algo tangible y real (T-29.VIII.3:2). Es una creencia. Cuando la creencia desaparece, el ídolo muere.

Los Milagros

El milagro es una corrección introducida en el pensamiento falso (T-1.I.37). Es un cambio mental que desvía la percepción de la inconsciencia a la conciencia. Es un abandono de toda forma de defensa, de todos nuestros pensamientos de ataque y ocultación; el fin de las ilusiones. La ruina de la creencia en el pecado, la culpa y el miedo. No se trata de un cambio en las circunstancias externas, sino que es una corrección de la percepción equivocada, un método de aprendizaje, una lección de verdad que se introduce en el pensamiento falso. Es dejar a un lado los falsos dioses, aceptar la Expiación. El milagro no hace nada. El milagro deshace (T-28.O.1:1-2).

La definición de términos continúa en los siguientes dos capítulos a través de un análisis del argumento básico de la historia que nos ocupa, el funcionamiento de la mente y la dinámica básica del ego.

Jon Mundy
Jon Mundy

Es catedrático en la Universidad Estatal de Nueva York y ha dictado clases sobre  "Historia del Misticismo ", "Historia de La Filosofía" y "Psicología de La Religión", entre otras cátedras.

Fue ministro metodista ordenado durante 45 años, habiendo comenzado como pastor en iglesias rurales en Missouri en el año  1961. Fue editor de varias publicaciones y desde 2002 hasta la actualidad edita y publica la revista "Milagros".

Es autor de ochos libros basados en Un Curso de Milagros entre los que se destacan "El Místico De Missouri", "Escuchando A Tu Guía Interior", "Las Diez Leyes de la Felicidad", "¿Qué es el Misticismo?" y "Vivir Un Curso de Milagros".

Jon fue uno de los  primeros estudiantes y maestros del Curso, guiado directamente de la mano de Helen Schucman a lo largo de sus  primeros y complejos pasos hacia una espiritualidad plena y abundante. Para más detalles sobre el autor y sus otras, visita su sitio en internet www.miraclesmagazine.org

Mente universal
Mente universal

Déu

D'acord amb el Curs, Déu en el seu estat original abans de la creació, era l'única cosa i l'únic que existia. El seu estat era un de total pau, poder absolut i manca total de necessitat o limitació alguna. La seua dimensió d'existència era la dimensió espiritual o dimensió Divina en la qual no existeix la ment concreta, els pensaments o les paraules. Igualment no existeix la matèria ni el temps. És l'abstracte absolut i impersonal.

Una de les característiques de la Divinitat és el seu amor que tot ho abasta el qual la mou a compartir el seu estat de perfecció i poder, però al no existir ningú més que Ella, decideix crear un altre Ésser.

El Fill de Déu

La creació es dóna per un procés d'extensió, doncs al no haver-hi més d'on traure matèria primera, sinó Déu mateix, la creació té necessàriament que fer-se d'aquesta manera. El resultat és que després de la creació existeixen Déu i el seu Fill. Dos Éssers diferenciats però no separats. En essència són un solament doncs Déu en estendre's no es va dividir, solament va créixer per dir-ho d'alguna manera.

Al principi el Fill gaudeix de la meravella de ser un amb el seu Pare, però eventualment decideix que vol experimentar una mica més i al no haver-hi forma d'experimentar res més que la realitat en la qual va ser creat, decideix llavors fabricar alguna cosa que no pertanga a l'àmbit Diví. Açò per definició era impossible, però el Fill de Déu és el mateix Déu, per la qual cosa para ell no hi ha gens impossible.

El seu primer pas va ser llavors fer que la separació entre ell i el seu Pare semblara real a través de la invenció de la percepció.

La percepció passa a ser llavors el mag que materialitza el món en una part de la ment del Fill de Déu la qual ell va destinar per a aquest propòsit. Aquesta part de la ment va ser configurada per a retornar-li al perceptor una imatge exacta del que té en la seua ment i fer semblar que la imatge és real i que està efectivament “fora” del perceptor. Est va ser el truc per mitjà del com es va materialitzar l'univers físic.

D'acord amb el plantejament del Curs, l'univers no existeix i no és més que un somni, exactament igual als somnis que tenim mentre dormim i el nostre cos descansa, solament que aquest somni és el somni del Gran Somiador o Fill de Déu, per la qual cosa és estable i consistent.

El Fill de Déu es va obsessionar amb el plaure que era possible experimentar a través del cos físic i els seus sentits i es va quedar atrapat en el somni, oblidant per complet qui és i per tant que la seua naturalesa és Divina.

L'Espirit Sant

El Pare en el seu immens amor, va respondre a l'acte temerari del seu Fill amb la creació d'un tercer Ser qui tindria la missió de rescatar al seu Fill de la il·lusió. Aquest Ésser és l'Esperit Sant.

D'acord amb el Curs, l'Esperit Sant està en la ment del Fill, per la qual cosa està en la ment de tots nosaltres i per tant és possible comunicar-se amb ell directament i rebre els beneficis de la seua guia perfecta per a eixir de la il·lusió i retornar a l'estat de perfecta pau en la qual ens va crear el nostre Pare.

El Curs és la guia per a aconseguir aquesta comunicació i per a tal efecte redefineix l'ésser, l'univers, la percepció, les relacions, el perdó, el camí espiritual, la meta de l'ésser humà i moltíssims altres conceptes. Aquesta re-definició entrena la ment per a comunicar-se amb “la Veu que parla per Déu” com repetidament li crida a l'Esperit Sant.

Finalitat de "Un Curso de Milagros"

La comunicació té per objectiu aconseguir una encara major neteja i il·luminació de la ment de manera que l'estudiant finalment aconseguisca un estat de purificació que li permet convertir la seua existència en el plànol físic en un xicotet paradís. A aquest estat li crida “el món real” i diu que és el més semblat a l'estat original de la ment o seny. Una vegada s'arriba a aquest punt, Déu dóna el següent pas i desperta a l'estudiant a la seua realitat Divina i tot-poderosa, és a dir, al mateix estat de "supra-consciència" permanent del que gaudia abans de la caiguda en el món.

Una vegada allí, l'estudiant es dedica a ajudar a Jesús i a tots els altres que ja han despertat a portar el despertar a la resta del Fill de Déu, és a dir, als éssers conscients que encara habiten l'univers físic.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies